یکشنبه، 13 فروردین 1402
رخدادشهر » فرهنگ و هنر

وزیر ارشاد:

بدخواهان ملت ایران! از عصبانیت بمیرید که چشم دیدن درخشش ورزشکاران ما را ندارید

وزیر ارشاد گفت: افتخارات ورزشکاران، بدخواهان مردم ایران را عصبانی کرده است و باید خطاب به بدخواهان ملت ایران گفت، از این عصبانیت بمیرید، زیرا چشم دیدن درخشش ورزشکاران ایرانی را ندارید. ...

روایت اسرائیلی ها از ترور عماد مغنیه

چندساعت از شب گذشته بود و صهیونیست‌ها کنار هم در ساختمان مرکزی موساد نشسته و به نمایشگر چشم دوخته بودند که یکی از افسران واحد ۸۲۰۰ فریاد کشید: «خودشه، این مائوریسه!» ...