یکشنبه، 13 فروردین 1402
رخدادشهر » سیاست

در همایش مدیران سراسر کشور

رئیس‌جمهور: کسانی که می‌خواهند با ایران کار کنند زمینه آن کاملا فراهم است

رئیس جمهور سیاست داخلی دولت را متکی به ظرفیت‌های عظیم داخلی و سیاست خارجی دولت را مبتنی بر نگاه متوازن در روابط با همه کشورها دانست و گفت: ما با همه کشورهای دنیا به صورت متوازن تعامل داریم، اما هیچگاه مسایل کشور را به اخم و لبخند چند کشور گره نزدیم. ...

معاون اجرایی رئیس جمهور خبر داد

خوزستان مقصد نخستین سفر استانی رئیس جمهور در سال ۱۴۰۲

معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: نخستین سفر استانی رئیس‌جمهور در سال جدید به استان خوزستان و پس از ماه رمضان خواهد بود و دلیل این انتخاب هم پروژه‌های مهم در دستور در کار در این استان است. ...

دستور رئیس جمهور در آخرین جلسه هیئت دولت امسال:

آموزش و پرورش قانون رتبه‌بندی معلمان را با دقت تمام و در نظر گرفتن حقوق معلمان اجرا کند

رئیس جمهور بر ضرورت اجرای کامل قانون رتبه بندی معلمان تأکید و وزارت آموزش و پرورش را مکلف کرد، قانون رتبه‌بندی معلمان را با دقت تمام و در نظر گرفتن حقوق معلمان، اجرا کند. ...

در سال آینده باید از جهش‌های تورمی جلوگیری شود/ امکانات برای کاهش تورم در کشور وجود دارد

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: توقع داریم دولت در سال آینده چند درصد تورم را کاهش دهد، چرا که این مسئله امری شدنی است. زیرساخت‌ها برای کاهش تورم در کشور وجود دارد و موضوعاتی از قبیل قراردادهای بین المللی از جمله نمونه‌های این مسئله است و می‌تواند ...