یکشنبه، 13 فروردین 1402
رخدادشهر » جامعه

وزیر آموزش و پرورش:

تکمیل رتبه‌بندی معلمان اولویت سال 1402/سال گذشته در خصوص تعطیلی مدارس افراطی عمل شد

وزیر آموزش و پرورش گفت: سال گذشته ما این تعطیلات مدارس را بررسی کردیم و در جلسات هم بردیم و ثابت کردیم که ما افراطی عمل کرده‌ایم و گفتیم کشورهای دیگر هم تعطیلات را دارند اما این‌گونه نیست، آن‌ها بیشتر بچه‌ها را وادار می‌کنند که در این محیط چگونه بهداشت ...