سه شنبه، 8 اسفند 1402
رخدادشهر » تگ‌های اخبار » کاخ آپادانا

تعرض شورای شهر شوش به حریم میراث جهانی با گودبرداری و ارتفاع سازی غیرقانونی

یک فعال میراث فرهنگی گفت: اقدام غیرفرهنگی شورای شهر شوش این پیام را به سازندگان بناهای بیش از سه طبقه در حریم منظری شوش می‌دهد که از این پس بدون پایبندی به ضوابط تعیین شده میراث جهانی آنگونه که میل‌شان می‌کشد عمل کنند و کسی جلودار آنها نیست، چرا که ...